Marzanne Booyens se Kwalifikasies

UOVS

BSocSc (Sielkunde/Kriminologie)  (1995)

UNISA

Nagraadse Onderwyssertifikaat (Grondslagfase)  (2002)
BA Hons (Sielkunde) (2006)
Nagraadse Sertifikaat in Onderwysbestuur  (2014)

INTEC

Diploma in Kinderdagsorg/Educare (1997)

WERKSWINKELS & SEMINARE BYGEWOON IN KINDERONTWIKKELING:

ULTIMATE FIRES
Basiese Brandbestrydingskursus (2018)
Vlak 1 Noodhulp (2018)

OPTIMA SENTRUM (Universiteit van Pretoria)
Groepassessering vir Skoolgereedheid (2003)

THE CONNEXION (Dr. Melody de Jager)
Leergereed 5 – 7 (Skoolgereedheidstoetsings) (2007)
Aanlegtoets vir Skoolbeginners (ASB) (2007)

Mada Krafft (Spelterapeut)
Non-direktiewe Spelterapie (2009)

SENTRUM VIR SPELTERAPIE EN OPLEIDING (Dr. Hannie Schoeman)
Beginnerskursus in Spelterapie (2012)
Gevorderde Kursus in Spelterapie (2012)

WISECHILD (Dr. Rinda Blom)
Hantering van Emosionele en Gedragsprobleme by Kinders (Basiese Kursus) (2005)
Hantering van Emosionele en Gedragsprobleme by Kinders (Gevorderde Kursus) (2006)

MIND MOVES INSTITUTE (Dr. Melody de Jager)

Die Neurowetenskap van Leer (2015)
Die Neurowetenskap van Ontwikkeling (2015)
Die Neurowetenskap van Gedrag (2015)
Die Neurowetenskap van Uniekheid (2015)
Neuro-ontwikkelingsagterstande  (2015)
Speel klaar met lae Spiertonus (2017)
Speel klaar met Ouditiewe-, Spraak- en Taalagterstande (2017)
Disleksie en Ruimtelike Oriëntasie (2017)
Gravitasie Sekerheid (2017)
Leesbare Handskrif (2017)
Praktiese Werkswinkel (2017)

SAOU

Skoolhoofdesimposium (2008)
Hantering van leerlinge met leerhindernisse in gewone skole (2010)
3 tot 6 jaar en Graad R (2011)
Dissipline en gedrag (2011)
Graad R KAV(CAPS) (2013)
Assistente opleiding (2014)
Boustene van Leer (2015)
Sensoriese Integrasie (2015)
Oorgang van gr. R na gr. 1 (2016)
Wiskunde-in-Praktyk(2016)
Leemtes in die bestuur van Skoolfinansies en Dissiplinêre Verhore (2017)
Twee-dagkursus vir Opkomende Leiers (2017)
Ek kan is 100 keer belangriker as my IQ (2017)
Verhoudings maak saak (2018) 

FEDSAS
Skoolfinansies

GENESALEM (Dr. Mary Ring)

Temas in Kinderspel, Assessering van Kindertekeninge vir mishandeling & Traumagroepaktiwiteite vir kinders (2007)

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

Identifisering van Leerhindernisse, HIV ondersteuning,  ADHD & Outisme (2009)
The Anatomy of Peace (2016)

Universiteit van Pretoria (Dr. Zenda Nel)

Kursus in Musiekverryking (2013)

Awesome Image

By Klein Possies is elke kleutertjie spesiaal. Elke kindjie se individualiteit en uniekheid word in ag geneem wanneer ons hulle voorberei vir skooltoetrede. Al ons graad R-klasse voldoen aan departementele riglyne en volg die CAPS-kurrikulum.

 
 
 
 

Skoolure

  • Ma - Vr07:00-17:15
  • Sa - SoGesluit
  • SkoolvakansiesGesluit

  Besoek ons Facebookbladsy.

 
 

Kontak ons gerus

U kan ons gedurende skoolure kontak by.

  • Genl. Hertzogstraat 100
    Dan Pienaar, Bloemfontein
  • 051 – 436 3370
  • ontvangs@willempostmapreprimer.co.za
© 2021 Willem Postma Preprimêr. Alle regte voorbehou. Webtuiste deur Utilisoft